Príručka pre dvojtaktné motory pre záhradnú techniku (CG-2T) - prípravky na regeneráciu motora, prevodovky a iných mechanizmov

Príručka pre dvojtaktné motory pre záhradnú techniku (CG-2T)

Najvyššiu účinnosť pri používaní Ceramizer® dosiahnete, ak budete dôsledne dodržiavať odporúčania a pokyny.

 1. Táto technológia je určená na ochranu nových a regeneráciu opotrebovaných, ale nepoškodených mechanizmov.
 2. Ceramizer® sa môže miešať s akýmkoľvek typom oleja a použiť na všetky typy dvojtaktných motorov.
 3. Nedostatočné dávkovanie Ceramizeru® neprinesie požadované výsledky liečby.
 4. Prehnané (napr. dvojnásobné) dávkovanie Ceramizeru® nemá žiadne vedľajšie účinky.
 5. Pri opotrebovanom motore (opotrebenie viac ako 50 %) sa odporúča dodatočne aplikovať Ceramizer® nanesením na steny valcov cez otvor odskrutkovanej zapaľovacej sviečky.

BALENIE OBSAHUJE:

 1. Jeden dávkovač prípravku ľahko rozpustného v oleji s čistou hmotnosťou 4 g.
 2. Táto príručka.

ODPORÚČANIA:

 1. Odporúčame zmerať koncový kompresný tlak (pred a po ošetrení) vo valcoch motora – na potvrdenie účinnosti Ceramizéra®.
 2. Ceramizer® CG2T sa môže používať po zabehnutí, t. j. po 20 mesiacoch (hodinách) a potom v každej fáze prevádzky.
 3. Používajte ho preventívne na ochranu motora pred účinkami trenia, čím výrazne predĺžite jeho životnosť a bezproblémovú prevádzku.
 4. Môže sa používať s akýmkoľvek typom oleja.
 5. Môže sa používať v dvojtaktných motoroch všetkých strojov a zariadení.
 6. Môže sa používať na motory s niklom.

INŠTRUKCIE:

Fáza I – Keramizátor pre 1 alebo 2 litre oleja

 1. Zmiešajte dávku(y) Ceramizeru® CG2T s 1 alebo 2 litrami oleja podľa vyššie uvedenej tabuľky.
 2. Zmes oleja a Ceramizer® používajte tak, že ju pridáte do paliva v pomere odporúčanom výrobcom motora.
 3. Pri každom pridaní časti zmesi oleja a ceramizátora do palivovej alebo automatickej mazacej nádrže sa musí zmes opakovane pretrepať.
 4. Prevádzkujte motor pridávaním zmesi oleja a ceramizátora, kým sa nevyčerpá.
 5. Po použití 1 litra zmesi oleja a ceramizátora je potrebné organolepticky skontrolovať palivový filter a v prípade znečistenia ho vymeniť.

Fáza II – Keramizátor pre valec

 1. Motor zahrejte na prevádzkovú teplotu tak, že ho necháte bežať približne 10 minút.
 2. Vypnite motor.
 3. Vyberte zapaľovaciu sviečku.
 4. Umiestnite piest na horný vratný ventil.
 5. Naneste 1/2 dávky Ceramizéra® cez otvor odskrutkovanej zapaľovacej sviečky (dbajte na to, aby ste Ceramizér® rozotreli po stenách valca).
 6. Bez zaskrutkovania zapaľovacej sviečky otočte kľukovým hriadeľom niekoľko desiatokkrát (napr. pomocou štartovacieho lanka alebo štartéra na niekoľko sekúnd). Operáciu vykonajte pri vypnutom zapaľovaní alebo pri vytiahnutej zapaľovacej sviečke z „potrubia“.
 7. Zopakujte kroky 4-6 pre zvyšnú 1/2 dávky a potom prejdite na krok č. 8.
 8. Zaskrutkujte sviečku.
 9. Naštartujte motor, nechajte ho bežať na voľnobeh približne 15 minút a potom môžete motor normálne prevádzkovať s použitím zmesi pripravenej v kroku I.

Obidva kroky použitia Ceramizer® sa odporúčajú vykonať v tom istom aplikačnom cykle.

POZNÁMKY:

 1. V prípade mechanického poškodenia motora (napr. prasknutý piestny krúžok, hlboké škrabance na čele valca atď.) je potrebné závady opraviť a následne ošetriť prípravkom Ceramizer®.
 2. Ceramizer® neregeneruje miesta, kde dochádza k treniu gumy alebo plastu o kov.
 3. Za správne naplnené sa považujú aj dávkovače/krúžky, ktoré majú malý únik spod piestu.

BEZPEČNOSŤ:

 1. Výrobok je bezpečný podľa platných noriem EÚ.
 2. Ceramizer® je olejovo neutrálny a môže sa používať s akýmkoľvek olejom – nemení fyzikálno-chemické a reologické parametre oleja (to potvrdzuje aj odborné stanovisko Technologického inštitútu vzdušných síl č. 6/55/08).
 3. Skladujte pri teplote nižšej ako +40 oC. Ak teplota skladovania prekročí +40 oC, môže dôjsť k usadeninám a v takom prípade sa musí výrobok pretrepať a ochladiť na teplotu nižšiu ako +40 oC, aby sa dal bezpečne použiť.
 4. Neobsahuje teflón ani molybdén.
 5. Ceramizer® spôsobuje zvýšenie bezporuchovej prevádzky, čo zabezpečuje vyššiu bezpečnosť pri používaní zariadení.
 6. Uchovávajte mimo dosahu detí.

VÝSKUM:

Účinnosť preukázaná v testoch zverejnených na stránke www.ceramizer.pl.

ÚČINNOSŤ:

 1. Trvanlivosť a účinnosť vytvorenej keramicko-kovovej vrstvy je približne 400 mth. Po tomto počte najazdených kilometrov sa odporúča opätovne aplikovať Ceramizer® CG2T, aby sa ďalej predĺžila jeho životnosť.
 2. Použitie Ceramiser® je úplne bezpečné pre akýkoľvek typický a prevádzkovo opotrebovaný, ale výkonný motor. Použitie Ceramiser® nespôsobuje žiadne poškodenie motora.