Zásady ochrany osobných údajov - prípravky na regeneráciu motora, prevodovky a iných mechanizmov

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje

Naša spoločnosť chráni osobné údaje používateľov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Každý zákazník, ktorý chce nakupovať v našom internetovom obchode, má možnosť vytvoriť si vlastné konto. Vlastné konto v našom obchode vám umožní uskutočniť viacero nákupov bez toho, aby ste museli pri každej objednávke zadávať svoje osobné alebo firemné údaje. Účet je možné na žiadosť používateľa vymazať, ako aj zmeniť údaje.

Zhromaždené osobné údaje používateľov nepredávame iným osobám alebo inštitúciám. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa), považujeme za veľmi dôverné.

Pri každom opustení počítača alebo našej webovej stránky nezabudnite kliknúť na odkaz „odhlásenie“. Svoje prihlasovacie meno a heslo by ste tiež nemali nikomu poskytovať.

ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV

  1. Vytvorením účtu v obchode wwww.ceramizer.pl/sklep a poskytnutím osobných údajov používateľ súhlasí s obchodnými podmienkami obchodu www.ceramizer.pl/obchod.
  2. Osobné údaje sa spracúvajú na účely spracovania online objednávky alebo odpovede na dopyt až do ukončenia procesu predaja: vrátane fakturácie a finančných správ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, hoci je potrebné na poskytovanie služby.
  3. Správcom osobných údajov je spoločnosť Ceramizer sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Bartycka 116, 00-716 Varšava. Základom spracovania údajov je plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 lit. B nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016. („RODO“).
  4. Príjemcovia údajov spracúvaných spoločnosťou Ceramizer sp. z o.o. osobných údajov budú len externé subjekty podporujúce vybavovanie online objednávok (napr. kuriéri) a IKT systémy . Osobné údaje zákazníka sa neprenášajú iným príjemcom do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.
  5. V súvislosti so spracovaním spoločnosťou Ceramizer sp. z o.o. osobných údajov, má zákazník právo na prístup k obsahu údajov, právo na opravu, právo na výmaz (právo byť zabudnutý), právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo na prenosnosť údajov. Vyhlásenia týkajúce sa vykonávania vyššie uvedených opatrení. Práva možno predkladať úradníkovi pre ochranu údajov na túto e-mailovú adresu: arturkilianski@ceramizer.pl .
  6. V súvislosti s právami zákazníka zo záruky za vady tovaru, ktoré sú uvedené v čl. 556 a nasl. občianskeho zákonníka a daňové povinnosti spoločnosti Ceramizer sp. z o.o., budú osobné údaje spracúvané a uchovávané 5 rokov po ukončení procesu predaja.
  7. Ak sa zákazník domnieva, že jeho osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov).
  8. S cieľom poskytovať služby na najvyššej úrovni a prispôsobiť ich individuálnym potrebám zákazníka používajú webové stránky www.ceramizer.pl a www.ceramizer.pl/sklep súbory cookie. Používanie webovej stránky bez zmeny nastavenia súborov cookie znamená, že súbory cookie budú uložené v koncovom zariadení zákazníka. Zákazník môže kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie.
  9. Ceramizer sp. z o.o. neposkytne osobné údaje týkajúce sa zákazníka iným stranám bez jeho súhlasu. To neplatí, ak by takéto zdieľanie bolo povolené alebo nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov.

Cookies

Niektoré oblasti stránky www.ceramizer.pl/sklep môžu používať súbory cookie, čo sú malé textové súbory odoslané do počítača používateľa, ktoré identifikujú používateľa spôsobom potrebným na zjednodušenie alebo zrušenie operácie.
Podmienkou fungovania súborov cookie je, aby ich prehliadač prijal a neodstránil z disku.

Partneri

Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na servisy, služby a spoločnosti, ktorých kontaktné údaje sú uvedené na stránkach : www.ceramizer.pl, www.ceramizer.pl/sklep.

Sme vám k dispozícii pre akékoľvek otázky: info@ceramizer.pl