Priemysel - prípravky na regeneráciu motora, prevodovky a iných mechanizmov

Priemysel

Ako vynálezcovia receptúr sme schopní vyvinúť a prispôsobiť receptúru pre takmer akékoľvek zariadenie, nech je akokoľvek zložité, aby sme dosiahli najvyššiu úroveň regenerácie a ochrany príslušnej jednotky alebo komponentu.

Repasovaním motorov prispievame aj k zníženiu nákladov spojených s ich prevádzkou, vrátane nadmernej spotreby oleja alebo zníženej spotreby paliva.

Vďaka jedinečným vlastnostiam Ceramisers sa môžu používať v širokej škále motorov a zariadení – všade tam, kde dochádza k treniu kovu o kov alebo kde sa používa palivo. Potreba vymeniť neštandardné alebo ťažko dostupné komponenty je spojená s veľkými nákladmi.

Možnosť použitia Ceramisers ponúka možnosť neinvazívnej regenerácie a predlžuje životnosť komponentov, čím sa eliminuje potreba mechanických opráv a výmeny. Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a snažíme sa dosiahnuť maximálny prospech pre klienta.

 

MODEL PRÁCE SO ZÁKAZNÍKOM :

Analýza potrieb
 • Posúdenie potrieb zákazníkov
 • Definícia problémov
 • Identifikácia potenciálnych oblastí úspor (typy strojov)
Testy
 • Výber stroja na testovanie
 • Príprava špecializovanej vzorky výrobku
 • Určenie časového rámca testu
 • Vykonanie testu pod dohľadom spoločnosti Ceramizer Sp. z. o.o
Implementácia
 • Po schválení výsledku skúšky sa výrobok použije v ostatných strojoch
 • Monitorovanie a priebežná analýza účinkov používania výrobku
Podpora po implementácii
 • Plná spolupráca a podpora zo strany tímu Ceramizer v každej fáze procesu
 • Sledovanie nového vývoja a možností zvyšovania efektívnosti
 • Pravidelné overovanie účinkov

V prvom kroku potrebujeme informácie o type a druhu stroja, ktorý sa má ošetriť Ceramizerom, najmä s ohľadom na kapacitu oleja a odhad trecej plochy, na ktorú by Ceramizer pôsobil. To nám umožňuje vybrať dávku vhodnú pre danú pomôcku, naplánovať spôsob podávania lieku a merať jeho účinnosť.

Ak má zákazník viac ako jeden stroj, odporúčame vykonať pilotnú aplikáciu na vzorke/jedinom stroji, aby sa posúdila účinnosť prípravku. Po uplynutí vhodného obdobia prevádzky zariadenia(-í) s prípravkom sa vyhodnotí účinnosť prípravku a rozhodne sa o jeho zavedení v rámci celej skupiny.

Príklad zoznamu priemyselných strojov/zariadení, kde môžeme použiť výrobky CERAMIZER:

 1. Vodné čerpadlá.
 2. Stavebné stroje: nakladače, rýpadlá, miešačky betónu.
 3. Generátory energie.
 4. Lokomotívne motory.
 5. Lodné motory.
 6. Prevodové motory.
 7. Piestové a skrutkové kompresory.
 8. Priemyselné prevodovky.
 9. Vstrekovacie stroje.
 10. Militaria – strelné zbrane: hlavne, mechanizmy, motory.

 

Ak chcete zistiť, či vám Ceramizer pomôže s vaším strojom, pošlite nám e-mail na adresu:

Vytvoríme vám ponuku na mieru.

 

Úspešné príbehy a priemyselný výskum:

 1. Predĺženie životnosti hlavnej prevodovky – Referenčná cementáreň Dyckerhoff Sp. z o.o v Nowinách.
 2. Skúška keramicko-kovovej vrstvy po aplikácii Ceramizer®.
  Štúdia sa uskutočnila na AGH University of Science and Technology. Stanislaw Staszic v Krakove (Fakulta strojárstva a robotiky).
 3. Test Ceramizer® vykonaný na diagnostickom zariadení na prevodovky s názvom Vibrex.
  Študijné vydanie. Dr. Eng. Jerzy Tomaszewski a Józef Drewniak.
 4. Štúdia vplyvu Ceramizer® (tu pod názvom TES-17) na výkon prevodovky v priemyselných podmienkach.
  Študijné vydanie. Dr. Eng. Jerzy Tomaszewski.
 5. Test nepotvrdil žiadny vplyv Ceramizéra® na parametre oleja.
  Vykonané na Technologickom inštitúte vzdušných síl.
  Ceramizer je olejovo neutrálny, čo v praxi znamená, že Ceramizer® sa môže používať s akýmkoľvek olejom, pričom využíva parametre, ktoré má odporúčaný olej pre daný mechanizmus. Formulácia nie je tzv. zahusťovač oleja.

6. Použitie špecializovaného keramizátora v hydraulickom štiepacom zariadení PAKON – stanovisko závodu.

7. Správa o účinkoch olejovej prísady „Ceramizer“ na príklade prevodovky pohonu mlyna na suroviny v cementárni Nowiny