Príručka motora Extreme (CS-X) - prípravky na regeneráciu motora, prevodovky a iných mechanizmov

Príručka motora Extreme (CS-X)

Najvyššiu účinnosť pri používaní Ceramizéra® dosiahnete, ak budete dôsledne dodržiavať odporúčania a pokyny.

 1. Počas celého procesu ceramizácie (100 km alebo 3 motohodiny) olej nemeňte. Vymeňte olej v deň výmeny.
 2. Ceramizer® sa môže miešať s akýmkoľvek typom oleja a je vhodný pre všetky typy spaľovacích motorov: benzínové, naftové motory so vstrekovacími čerpadlami, priamym vstrekovaním commonrail, sekvenčnými a rozdeľovacími čerpadlami a motory na plynné palivo, preplňované turbodúchadlom, s katalyzátorom výfukových plynov, s lambda sondou.
 3. Nedostatočná dávka ceramizátora neprinesie požadované výsledky obrábania.
 4. Prehnaná (napr. 2x vyššia) dávka Ceramiseru® nemá žiadne vedľajšie účinky, iba sa predĺži čas liečby.

BALENIE OBSAHUJE:

 1. Dva dávkovače ľahko rozpustného prípravku s čistou hmotnosťou 2×4,5 g.
 2. Táto príručka,

ODPORÚČANIA:

 1. Vykonajte meranie koncového kompresného tlaku (pred a po ošetrení) vo valcoch motora – na potvrdenie účinnosti Ceramizéra®.
 2. Používajte v ktorejkoľvek fáze prevádzky, najlepšie ihneď pri výmene oleja, aby ste mohli pokračovať v jazde s Ceramizer CSX čo najdlhšie (do ďalšej výmeny oleja).
 3. Používajte predovšetkým ako preventívne opatrenie na ochranu motora pred účinkami trenia, čím výrazne predĺžite jeho životnosť a bezporuchový chod.
 4. Môže sa používať s akýmkoľvek typom oleja a je vhodný pre všetky typy spaľovacích motorov: benzínové, plynové, naftové so: vstrekovačmi, priamym vstrekovaním common-rail, sekvenčnými a rozdeľovacími čerpadlami, preplňovaním, španielskym katalyzátorom, filtrom DPF alebo FAP, lambda sondou.
 5. CSX sa odporúča používať preventívne pri každej výmene oleja alebo každých 10 000 km športovej/extrémnej jazdy.
 6. Počas úplného ošetrenia (100 km) olej nemeňte.
 7. V prípade nového motora sa CSX môže použiť po zábehu motora a v prípade generálnej opravy motora sa CSX môže použiť po min. 200 km najazdených kilometrov

INŠTRUKCIE:

 1. Pred použitím CSX sa odporúča vymeniť olej a olejový filter.
 2. Naštartujte motor a zahrejte ho na prevádzkovú teplotu 90oC.
 3. V zimnom období zahrejte prípravok na teplotu približne 25oC, napr. držaním injekčných striekačiek (látka má konzistenciu tuku a rozpúšťa sa pri teplotách nad 25oC).
  °C)
 4. Injekčné striekačky pretrepávajte približne 30 sekúnd.
 5. Dávku(y) nalejte do zohriateho motora cez plniaci otvor oleja.
 6. Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh približne 10 minút.
 7. Jazdite opatrne približne 100 km alebo nechajte motor bežať na voľnobeh približne 3 hodiny.

POZNÁMKY:

 1. V prípade predchádzajúceho použitia olejových aditív (s molybdénom alebo teflónom) sa odporúča pred aplikáciou Ceramizéra® vymeniť olej s umytím motora. V opačnom prípade sa zníži účinnosť ošetrenia keramizátorom a predĺži sa čas keramizácie.
 2. V prípade mechanického poškodenia motora (napr. prasknutý alebo zadretý piestny krúžok, netesné ventily, hlboké škrabance na čele valca atď.) je potrebné závady opraviť a následne ošetriť prípravkom Ceramizer®.
 3. Ak sa vykonáva generálna oprava motora, po generálnej oprave najazdite 200-300 km a až potom použite Ceramizer®.
 4. Ceramizer® neregeneruje miesta, kde dochádza k treniu medzi gumou alebo plastom a kovom.
 5. Ak je motor vybavený odstredivým olejovým filtrom, filter by sa mal pred použitím Ceramizéra® vyčistiť a najlepšie vyradiť z olejového okruhu na dobu ošetrenia pomocou obtokového potrubia (ak je to konštrukčne možné). V tomto type filtra majú častice prípravku tendenciu usadzovať sa, a preto sa na treciu plochu dostane podstatne menšie množstvo.
 6. Za správne naplnené sa považujú aj dávkovače/krúžky, ktoré majú malý únik spod piestu.
 7. Počas procesu tvorby keramicko-kovovej vrstvy sa môže vyskytnúť dočasne zvýšený dym.
 8. Výhodou CSX je skrátená doba keramizácie (len 100 km alebo 3 hodiny chodu motora na voľnobeh), ktorá umožňuje použitie výrobku v motoristickom športe.
 9. Rýchlejšie vytvorená keramicko-kovová vrstva je rovnako účinná ako štandardná CS, ale vrstva je tenšia, a preto sa rýchlejšie opotrebováva – najmä pri športovej jazde – preto sa odporúča používať CSX pri každej výmene motorového oleja.
 10. Účinnosť CSX je rovnaká bez ohľadu na typ paliva používaného v motoroch, ako je nafta, benzín, plyn a biopalivo.

BEZPEČNOSŤ:

 1. Skladujte pri teplote nižšej ako +40 oC.Ak teplota skladovania prekročí +40 oC, môže dôjsť k usadeninám a v takom prípade sa musí výrobok pretrepať a ochladiť na teplotu nižšiu ako +40 oC, aby sa dal bezpečne použiť.
 2. Nezanáša olejové filtre ani olejové kanáliky.
 3. Neobsahuje teflón ani molybdén.
 4. Filter pevných častíc je kovová nádoba vyplnená kovovými alebo keramickými vláknami, na ktorých sa usadzujú častice sadzí, ktoré sa za určitých prevádzkových podmienok vozidla následne spaľujú. Ceramizer® nemení reologické parametre oleja, nespôsobuje tvorbu častíc sadzí, sulfátového popola, fosforu a síry, a preto neovplyvňuje činnosť DPF / FAP a môže sa bezpečne používať v motoroch s DPF alebo FAP.Ceramizer® nemení reologické parametre oleja, nespôsobuje tvorbu častíc sadzí, sulfátového popola, fosforu a síry, a preto neovplyvňuje činnosť DPF / FAP a môže sa bezpečne používať v motoroch s DPF alebo FAP

VÝSKUM:

Účinnosť preukázaná v testoch zverejnených na stránke www.ceramizer.pl.

ÚČINNOSŤ:

Životnosť a účinnosť vytvorenej keramicko-kovovej vrstvy je približne 10 000 km alebo 200 mth.
Po tomto počte najazdených kilometrov sa odporúča znovu aplikovať Ceramizer® na motor.
Stiahnite si príručku CS-X (vo formáte PDF)