Motocyklový motor Manuál (CM) - prípravky na regeneráciu motora, prevodovky a iných mechanizmov

Motocyklový motor Manuál (CM)

Najvyššiu účinnosť pri používaní Ceramizéra® dosiahnete dôsledným dodržiavaním odporúčaní a pokynov.

 1. Počas celého procesu ceramizácie (1 500 km alebo 25 motohodín) olej nemeňte. Olej vymeňte podľa pravidelného intervalu výmeny oleja.
 2. Ceramizer® sa môže miešať s akýmkoľvek typom oleja a použiť na všetky typy štvortaktných motocyklových motorov.
 3. Nedostatočné dávkovanie Ceramizeru® neprinesie očakávané výhody.
 4. Prehnaná (napr. 2x vyššia) dávka Ceramiseru® nemá žiadne vedľajšie účinky, iba sa predĺži čas tvorby filmu. V prípade výrazného opotrebovania motora sa odporúča použiť dvojitú dávku Ceramiser®.
 5. V prípade veľmi opotrebovaného motora (opotrebenie viac ako 85 %) zvýšte dávku Ceramizéra® 2-násobne.
 6. Pri motoroch používaných v motoristickom športe a v extrémnych prevádzkových podmienkach sa odporúča zdvojnásobiť dávku Ceramizéra® v porovnaní s množstvom uvedeným v tabuľke.

BALENIE OBSAHUJE:

 1. Táto príručka.
 2. Jeden dávkovač prípravku ľahko rozpustného v oleji s čistou hmotnosťou 4 g.

ODPORÚČANIA:

 1. Vykonajte meranie koncového kompresného tlaku (pred a po vytvorení keramicko-kovovej vrstvy) vo valcoch motora – na potvrdenie účinnosti Ceramizéra®.
 2. Môže sa použiť v ktorejkoľvek fáze prevádzky, najlepšie po výmene oleja a filtra, aby ste mohli pokračovať v jazde s Ceramizerom® čo najdlhšie (do ďalšej výmeny oleja).
 3. Používajte predovšetkým ako preventívne opatrenie na ochranu motora pred účinkami trenia, čím výrazne predĺžite jeho životnosť a bezporuchový chod.
 4. Môže sa používať s akýmkoľvek typom oleja.
 5. Počas tvorby keramicko-kovovej vrstvy (1000 km) olej nemeňte.
 6. Ceramizer® sa môže používať v spaľovacích motoroch všetkých priemyselných strojov a zariadení po predchádzajúcej konzultácii s výrobcom.


INŠTRUKCIE:

 1. Motor zahrejte na prevádzkovú teplotu 80-90 oC (napr. po jazde alebo aspoň po 10 minútach voľnobehu).
 2. Vypnite motor.
 3. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a vyprázdnite dávkovač(e) do plniaceho otvoru oleja.
 4. Zatvorte uzáver plniaceho hrdla oleja.
 5. Naštartujte motor a nechajte ho 15 minút bežať na voľnobeh.
 6. Nemusíte nutne prejsť 100 km naraz (vzdialenosť si môžete rozdeliť na etapy) rovnakým spôsobom ako pri zábehu motora, t. j. vyhýbajte sa príliš vysokým otáčkam motora a jazdite pri čo najnižších otáčkach, aby dochádzalo k menšiemu treniu kvapaliny (olejovým filmom).
 7. Ceramizer® nemení mazacie vlastnosti oleja, takže nemení trecie parametre mokrej spojky.
 8. Po prejdení 100 km je možné jazdiť bez obmedzenia otáčok motora. Tvorba keramicko-kovovej vrstvy pokračuje až do najazdenia 1 000 km, ale už za bežných prevádzkových podmienok. Počas tohto obdobia nemeňte olej!
 9. V prípade zvýšenej aplikácie (napr. 2 dávky) sa odporúča aplikovať prvú dávku (podľa priloženého návodu) a potom po jazde cca. 300 km, pričom sa rovnakým spôsobom použije druhé (následné) zmrazenie (tým sa zvýši účinnosť tvorby keramicko-kovovej vrstvy v miestach trenia).

POZNÁMKY:

 1. Použitie Ceramiser® sa neodporúča pri konštrukciách mokrých spojok s kovovými plášťovými pármi. Tento prípad sa týka približne 5 % konštrukcií motorov.
 2. Ak sú obloženia mokrej spojky nekovové alebo striedavo kovové a nekovové, možno použiť Ceramizer®. Tento prípad sa týka približne 95 % konštrukcií motorov.
 3. V prípade predchádzajúceho použitia olejových aditív (s molybdénom alebo teflónom) sa odporúča pred aplikáciou Ceramiser® vymeniť olej s umytím motora. V opačnom prípade sa zníži účinnosť ošetrenia keramizátorom a predĺži sa čas keramizácie.
 4. V prípade mechanického poškodenia motora (napr. prasknutý alebo zadretý piestny krúžok, netesné sedlá ventilov, hlboké škrabance na čele valca atď.) je potrebné závady opraviť a následne ošetriť prípravkom Ceramizer®.
 5. Ak sa vykonáva generálna oprava motora, po generálnej oprave najazdite 1000 – 2000 km a až potom použite Ceramizer®.
 6. Ceramizer® neregeneruje miesta, kde dochádza k treniu medzi gumou alebo plastom a kovom.
 7. Za správne naplnené sa považujú aj dávkovače/krúžky, ktoré majú malý únik spod piestu.

BEZPEČNOSŤ:

 1. Výrobok je bezpečný podľa platných noriem EÚ.
 2. Skladujte pri teplote nižšej ako +40 oC.
 3. Nezanáša olejové filtre ani olejové kanáliky.
 4. Neobsahuje teflón ani molybdén.
 5. Uchovávajte mimo dosahu detí.

VÝSKUM:

Účinnosť preukázaná v testoch zverejnených na stránke www.ceramizer.pl .

ÚČINNOSŤ:

Vytvorené keramicko-kovové vrstvy zostávajú účinné a odolné počas približne 30 000 km. Po tomto počte najazdených kilometrov sa odporúča znovu aplikovať Ceramizer® na motor motocykla.

Stiahnite si príručku CM (formát PDF)